Toxin + Mineral Test (FAT SCAN)

tungmetaller.jpg
farlige tungmetaller.jpeg
tungmetal test.jpg
mineral test.jpg
tungmetaller.jpg
farlige tungmetaller.jpeg
tungmetal test.jpg
mineral test.jpg

Toxin + Mineral Test (FAT SCAN)

1,750.00

ENGLISH

We use the most accurate method to scan your fat tissue to test for heavy metals and complete mineral panel without the dangerous side-effects of the challenge method traditionally done via DMSA and urine testing. Furthermore, we do not use hair testing, as hair testing has shown to be only valuable for a few select nutrients and cannot be used on colored hair, why we don't rely on this method either.

Toxins and nutrients accumulate in our fat, and this has shown to be the most accurate way to test for these substances.

All laboratory tests can be ordered independant of consultation. This test is only available in-office.

After the labs have analyzed your test sample, you will receive a report by email pointing out imbalances.

At a subsequent nutrition consultation, your diet strategy will also be based on the laboratory results. Nutrition consultation is NOT part of lab testing, and separate appointment is needed.

Expect to receive your report 2 weeks after testing.

Heavy metals affect both our physical and mental health and is linked to several chronic diseases incl. hormonal and fertility problems.

We are daily exposed to a wide range of sources of heavy metals.

Including make-up, hair products, dental fillings, paints and building materials, vaccines, and not least through our food - especially certain supplements, protein powder and fish might constitute serious sources.

A heavy metal and mineral test also clarifies which minerals your body lacks for optimal mental and physical health.

Important Markers in Heavy Metal and Mineral analysis:


■ Mercury can cause depression, fatigue, developmental disabilities,
neurological and movement disorders, and more.
■ The aluminum may be an important factor in Alzheimer's disease.
■ Lead can cause depression, nausea, fatigue, communication and
concentration problems, developmental problems, neurological and
movement disorders, and more.
■ Zinc deficiency may be responsible for allergies, developmental
problems, hair loss, acne, weight problems, and more.
■ Magnesium deficiency can cause anxiety, depression, spasms,
movement disorders, and more.
■ Copper deficiency can cause increased cholesterol, anemia and
chronic infections and more.
■ Cobalt deficiency may be responsible for poor circulation, migraine, and
spasms.

The test further includes a complete panel for toxins, vitamins and minerals.

This test is especially recommended for:


■ ADHD
■ Alzheimer's disease
■ Anemia
■ Anxiety or excessive stress
■ Autism + Autoimmune Disorders
■ Chronic Fatigue Syndrome
■ Depression
■ Digestive problems
■ Food allergies
■ Migraines & Spasms
■ Mood swings
■ Movement Disorders
■ OCD
■ Psychosis
■ Reproductive problems + Men's Sexual Health
■ Skin problems & Acne
■ Sleep Disorders
■ Tic disorder / Tourette's Syndrome
■ Weak nails + Hair loss

Specimen Requirements

Testing is performed in-office on skin.

Do not consume fish, seafood or any supplements 24 hr prior to testing, please.

DANSK

Alle laboratorietest kan bestilles uafhœngig af konsultation.

Vi tester tungmetaller og mineralbalance via fedt scanning, som de pt. eneste i Danmark. Dette har vist sig at være den mest klinisk akkurate og skånsomme metode at teste disse faktorer på. Traditionel urintesting via DMSA metode anbefaler vi ikke, da toxiner i denne forbindelse frigives i blodbanen og en stor del reabsorberes af de mere følsomme væv og dermed kan skabe permanent helbredsskader. Hår analyse bruger vi ej heller, da det kun har vist sig at være akkurat for meget få stoffer, samt metoden er ikke pålidelig ved farvet hår.

Du vil modtage en rapport per email, der gennemgår ubalancer. Ved en efterfølgende konsultation (ikke inkl. bestilling af laboratorie prøvetagning), vil din koststrategi endvidere blive baseret på laboratorie resultaterne.

Forvent at modtage din rapport 2 uger efter vi har scannet dig.

Tungmetaller påvirker både vores fysiske og mentale sundhed og er linket til adskillige kroniske sygdomme inkl. hormonelle samt fertilitetsproblemer.

Vi er dagligt udsat for en lang rœkke kilder til tungmetaller.

Herunder make-up, hårprodukter, tandfyldninger, maling og byggematerialer, vacciner og ikke mindst via vores mad - specielt visse kosttilskud, protein pulver og fisk kan vœre alvorlig kilder.

En tungmetal- og mineraltest tydeliggør også hvilke mineraler din krop mangler for optimal psykisk og fysisk sundhed.

Vigtige Markører i Tungmetal- og Mineral Analysen:


■ Kviksølv kan forårsage depression, træthed, udviklingsforstyrrelser,
neurologiske og bevægelsesforstyrrelser, og mere.
■ Aluminium kan være en vigtig faktor i Alzheimers sygdom.
■ Bly kan forårsage depression, kvalme, træthed, kommunikation og
koncentrationsbesvær, udviklingsmæssige problemer, neurologiske og
bevægelsesforstyrrelser, og meget mere.
■ Zinkmangel kan være ansvarlige for allergi, udviklingsmæssige
problemer, hårtab, acne, vægtproblemer, mænds seksuelle sundhed og meget mere.
■ Magnesiummangel kan forårsage angst, depression, spasmer,
bevægelsesforstyrrelser, og meget mere.
■ Kobbermangel kan forårsage stigende kolesteroltal, anæmi og
kroniske infektioner og meget mere.
■ Cobaltmangel kan være ansvarlig for dårlig cirkulation, migræne, og
spasmer.

Der testes for et fuldt panel af samtlige toxiner og mineraler.

Denne test er især anbefales til dig med:


■ ADHD
■ Alzheimers sygdom
■ Anæmi
■ Angst eller overdreven stress
■ Autisme + Autoimmune lidelser
■ Kronisk træthedssyndrom
■ Depression
■ Fordøjelsesproblemer
■ Fødevareallergi
■ Migræne & Spasmer
■ Humørsvingninger
■ Neurologiske forstyrrelser
■ OCD
■ Psykose
■ Reproduktionsproblemer + Mænds seksuelle sundhed
■ Hudproblemer & Acne
■ Søvnproblemer
■ Ticslidelse / Tourettes syndrom
■ Svage negle

Krav til prøvemateriale

Testing foregår på kontoret via scanning af fedtvæv (hud).

Undgå indtagelse af fisk, rejer og krebsdyr samt kosttilskud 24 timer inden scanning. 

Quantity:
Add To Cart

Clinical studies on retoxification and dmps + dmsa

Andersen O. Chemical and biological considerations in the treatment of metal intoxications by chelating agents. Mini Rev Med Chem. 2004 Jan;4(1):11-21.

Ewan KB, Pamphlett R. Increased inorganic mercury in spinal motor neurons following chelating agents. Neurotoxicology. 1996 Summer;17(2):343-349.

Ibim SE, Trotman J, Musey PI, Semafuko WE. Depletion of essential elements by calcium disodium EDTA treatment in the dog. Toxicology. 1992;73(2):229-237.

Flora SJ, Pachauri V. Chelation in metal intoxication. Int J Environ Res Public Health. 2010 Jul;7(7):2745-2788.

Andersen O. Principles and recent developments in chelation treatment of metal intoxication. Chem Rev. 1999 Sep 8;99(9):2683-2710.

Andersen O. Chemical and biological considerations in the treatment of metal intoxications by chelating agents. Mini Rev Med Chem. 2004 Jan;4(1):11-21.

Ewan KB, Pamphlett R. Increased inorganic mercury in spinal motor neurons following chelating agents. Neurotoxicology. 1996 Summer;17(2):343-349

Brandão R et al. DMPS and N-acetylcysteine induced renal toxicity in mice exposed to mercury. BBiometals. 2006 Aug;19(4):389-98.