Skimmelsvamp + Mykotoxiner

skimmelsvamp.jpg
 
 

Hvad er mykotoxiner?

Mykotoxiner er giftstoffer der dannes fra svampefamilien f.eks. skimmelsvamp og candida. Den største kilde til mykotoxinforgiftning er skimmelsvamp fra vandskadede huse. Bor man i et miljø hvor der hersker skimmelsvamp, vil man indånde sporerne og disse vil bosætte sig i bihulerne og derfra danne mykotoxiner. Mykotoxiner påvirker lever, galde og nyre samt fordøjelse. Derved skabes en dominoeffekt af sundhedsproblemer med tiden, såfremt sporerne ikke fjernes.

Mykotoxiner er linket til cancer, migræne, infertilitet hos både mænd og kvinder, nedsat nyre-, lever- og galdefunktion, tågehjerne og vægttabsresistens samt østrogendominans.

For at løse disse problemstillinger, skal man have fundet ud af årsagerne - ofte er mykotoxiner involveret og dermed skal man have identificeret kilder samt afgifte kroppen for disse toxiske stoffer. Endvidere bør fokus være på udredning af stoffer der virker synergistisk med mykotoxiner samt optimering af mitokondriefunktion og reparering af beskadigede cellemembraner afhængig af hvad der findes nødvendigt i forhold til laboratorieresultaterne.

Referencer
IARC Sci Publ. 2012;(158):87-104.
Clin Microbiol Rev. 2003 Jul; 16(3): 497–516.
Toxins 2013, 5(4), 605-617
Toxicol In Vitro. 2018 Apr;48:93-103.
Toxicol Res. 2019 Jan; 35(1): 1–7.