Er dette din første konsultation?

Velkommen! Jeg ser frem til at se dig på klinikken. Inden da vil jeg bede dig udfylde denne form min. 2 dage før din planlagte konsultation, så jeg har tid til at se den igennem, før du kommer ind.

Email eller medbring al baggrundsinformation du ønsker jeg kigger på f.eks. laboratorieprøver og scanninger som du måtte have fået lavet andetssteds. Basale blodprøver som kan foretages via egen læge er nyretal, levertal, diabetesscreening, triglycerider, crp, vitamin d, b12 og folat. Bestil tid til blodprøver hos egen læge under dine nuværende symptomer eller med henblik på forebyggende indsats. Disse er ikke strengt nødvendige, men har du mulighed, medbring dem gerne.

Din første konsultation af din konsultationspakke der består af 2, bruges til at indsamle informationer fra dig. Disse informationer bruges til at vurdere hvilke skridt der er nødvendige at tage for at finde frem til dispositioner eller endnu uafklarede årsagsmekanismer. Afhængig af hvilke prøver der vurderes nødvendige, anvendes resultaterne af disse til at udarbejde dit individualiserede kostprogram, som gennemgås med dig i anden del af konsultationsforløbet.

Hvad hedder du? *
Hvad hedder du?
Ring til din læge, hvis du er i tvivl.
Har du nogen allergier?
Hvilke vaccinationer har du?
Kryds af alle af flg. diagnoser som du har nu eller har haft:
Dine vaner
Afkryds de ting du indtager mere end en gang ugentligt:
Afkryds kure du har forsøgt tidligere:
Dine Hormoner
Tager du noget af flg.:
Din familie sundhed
Kun for Kvinder
Afkryds de ting der passer
Kun for Mænd
Afkryds de ting der passer
Dine tænder
Afkryds hvad du har af flg.:
Toiletvaner
Hvordan er din afføring?
Sengetid
Din Kropstype
Check det udsagn der passer bedst på dig for hvert tal - kun et udsagn per tal tak.