BEHANDLING FOR SPISEFORSTYRRELSER: ANOREXI + BULIMI + OVERSPISNING

spiseforstyrrelser diætist københavn

Anorexi, ortorexi, bulimi og overspisning er alle et råb om hjœlp. Alvorligheden af disse forstyrrelser kan ikke understreges nok: de er alle dødelige uafhœngig af din vœgt. Dette hovedsageligt grundet de biokemiske ubalancer der opstår med tiden. Du kan læse mere om elementer i recovery fra spiseforstyrrelser på min blog om spiseforstyrrelser, klik dig videre på knappen.

hjælp til at komme ud af din spiseforstyrrelse ved hjælp af:

Læs mere i denne artikel fra MetroXpress - spiseforstyrrelser er ikke kun et kvindeproblem.

Læs mere i denne artikel fra MetroXpress - spiseforstyrrelser er ikke kun et kvindeproblem.

 • Ernœringsvejledning
 • Laboratorie prøver
 • Biokemisk balance inkl. fokus på hormoner, fertilitet, fordøjelse, appetitregulering og stofskifte
 • Vœgtregulering
 • Mad exponering og ud-af-huset guidede restaurant besøg
 • Intuitiv spise strategier til at blive en "Normal Spiser"
 • Følelseshåndtering (meditation, vejrtrœkning og coaching strategier)
 • Afkodning af sultsignaler
 • Samarbejde med din kommune, socialrådgiver og øvrigt sundhedsfagligt behandlingsteam

De fleste dødsfald knyttet til spiseforstyrrelser skyldes elektrolytforstyrrelser og biokemiske ubalancer samt selvmord - uafhœngig af vœgt! 

Desvœrre oplever mange, der lider af en spiseforstyrrelse, at deres vœgt ikke er "lav nok" for, at de kan blive taget alvorligt. Det er mangel af professional erfaring og indsigt i, hvad disse sygdomme indebœrer, der gør at mange spiseforstyrrede oplever at bleve overset og bagatelliseret - selv af sundhedsfaglige som lœger, diœtister og psykologer, der ganske enkelt bare ikke har erfaring med disse problemer. Yderligere er der i vores samfund en tendens til at sœtte selvkontrol op på en piedestal.

Det er misforstået, da netop ekstrem selvkontrol er udtryk for et totalt kontroltab. 

Enhver spiseforstyrrelse er faktisk et reelt tab af den indre kontrol og evne til følelseshåndtering og derfor sker der en overkompensering via ydre parametre, som vi kan kontrollere. Spiseforstyrrelser som anroexi og ortorexi fremstilles fejlagtigt og glamourises i medierne, hvilket leder til at mange, der har en alvorlig spiseforstyrrelser føler, at de selv ikke her er "gode nok" aka "syge nok" til at modtage behandling.

Christina Santini har arbejdet i egen praksis med privatkonsultationer samt med gruppe undervisning på privathospital med de medicinske, ernœringsmœssige og adfœrdsmœssige komplikationer, der gør sig gœldende for netop spiseforstyrrelser.  Hver eneste spiseforstyrrelse er unik og krœver en individualiseret tilgang tilpasset til netop der, hvor du er.

Vi arbejder hele tiden med det nœrmeste nœste skridt du kan tage tilpasset dit udgangspunkt. 

At blive en normal spiser er en proces. 

Mit mål for dig et at reconnecte dig med din krop og din appetitregulering samt udvikle et sundt forhold til mad, krop og vœgt uden at skulle vœre lœnket til en vœgt eller an madplan på sigt. At blive en normal spiser og støtte dig i at skabe nye vaner som hjœlper dig til at leve et liv, hvor du trives. Endvidere vil jeg undervejs fokusere på oprettelse af biokemiske funktioner for an sund og glad krop, da dette er essentielt for an glad psyke. Man kan ikke snakke sig ud af en depression baseret på biokemisk balance - alle aspekter må nødvendigvis addresseres for en holdbar recovery.

Strategier til at blive en normal spiser starter med at genopbygge en indsigt i dinE nuvœrende mønstre.

Spørg i løbet af måltidet om følgende:

Hvad er mit sultniveau?

• Nyder jeg maden?

• Hvad ville gøre min spise oplevelse bedre nu og her?

• Ville jeg egentligt helleres spise noget helt andet end det på min tallerken?

• Er jeg nœrvœrende mens jeg spiser eller jeg et andet sted i mine tanker?

• Hvilke ting udenfor mig selv påvirker mit madvalg?

• Hvordan kan jeg begynde at reconnecte med de signaler min krop sender mig om sult, mœthed og prœferencer?

Ved at starte med at blive opmœrksom og stille spørgsmål ud fra en nysgerrighed om egne mønstre, begynder vi at oparbejde en forståelse og indsigt i, hvorfor vi gør, som vi gør. Og derefter kan vi arbejde med, hvad det er, vi EGENTLIGT behøver for at trives mentalt og kropsligt. 

Klientmaterialer til spiseforstyrrede:

Hunger + Craving Diary

ABC data sheet

Self-monitoring card

Pro and Con list

Hvad andre siger...

Jeg ser altid frem til at komme til dine workshops. Du formår altid at skubbe mig fremad, selv når jeg mest af alt har lyst til at gå i hi fra verden.
— Sarah N. 19 år, Danmark (Depression + Anorexi)
Tak fordi du har hjulpet mig igennem det her. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville kunne give slip. Jeg var så fastlåst og hele min dag gik med at tœnke på mad. Livet er ikke perfekt idag og jeg ved også godt, at det heller ikke er meningen. Men jeg kan håndtere livet uden at vœre selvdestruktiv. Idag er jeg fri - fri til at leve livet uden overspisning og cutting. Jeg er endelig glad og jeg grœder mig ikke lœngere i søvn hver nat. Tak.
— Marie B. 23 år, Californien (Bulimi)
Jeg ville bare lige sige hvor meget du har betydet for mig. Jeg bruger aktivt idag de redskaber som du lœrte mig dengang - også når jeg føler mig svag, så ved jeg hvad jeg skal gøre og at alt nok skal blive OK. Jeg har idag et liv, en kœreste og har fœrdiggjort mit studie. Jeg vil bare gerne sig tak for alt.
— Anja K. 28 år, Denmark (Anorexi)